4 days ago

Zaproszenie – szkolenia sprzedażowe

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://e-szkolenia.info.pl/2017/01/05/srodki-unijne-na-war read more...

5 days ago

Obwieszczenie – kursy z kreatywności

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://24szkolenia.pl/2017/02/06/zawiadomienie-egzamin read more...

5 days ago

Ołoszenie – szkolenia z team building

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

5 days ago

Zawiadomienie – szkolenia i symulacje

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

7 days ago

Informacja – szkolenia z pedagogiki

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 week ago

Zawiadomienie – warsztaty z autoprezentacji

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z rolnictwa

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...